» RESULTATS PRESENTATS DE L'EXPERIMENT
CLIMATEPREDICTION.NET


 


RESULTATS Provisionals SAP
-Seasonal Attribution Project-web oficial

Data inici: Març 2006
Data finalització= principis 2007Notícia ampliada pel director del Projecte ( Pardeep Pall)

     
  RESULTATS ON-LINE:
Experiments BBC

Data inici: 15 de febrer 2006
Data finalització= EN PROCÉS

Us passem un enllaç als primers resultats presentats en un programa de la BBC

www.bbc.co.uk/sn/climateexperiment/theresult/globalcontext.shtml

L'experiment contempla des de l'any 1920 fins els 2080.

Segons les simulacions, a Catalunya hi haurà entre 6 i 8 graus superiors a les actuals.
   
  2005 desembre:
primers resultats del cicle dels Sulfats (sulphur cicle)

Paquets processats: 1000
Comentaris resultats M.A Rodríguez (LRC)

Informació original climateprediction.net (Anglès)
     
  2004 desembre:
Resultats presentats a la Cimera del Clima de Buenos Aires
basats en climateprediction.net


paquets processats :

2579 de 15 anys (climateprediction.net)

127 de 30 anys (supercomputador Met Office)
   
  Primers resultats EXPERIMENT 1- FASE 4: "CORRENT THERMOHALÍ"

paquets processats : 900 rebuts del climateprediction.net
   
  Primers resultats EXPERIMENT 1: Fases 1-3

paquets processats : 27.000 rebuts del climateprediction.net 


» RESULTATS DE L'EXPERIMENT CLIMATEPREDICTION.NETCRONOLOGIA
El grup CATALUNYA participa a diversos experiments des del principi del climateprediction.net

Vam començar el 15 de setembre del 2003 amb la versió CLASSICA de l'experiment 1 que constava de 3 fases.

Més tard, a finals d'agost del 2004 quan l'experiment 1 es va migrar a la plataforma BOINC, també ens hi vam afegir.

Més tard quan es van fer les diverses ampliacions o subprojectes de l'experiment 1
( 4 fase= Corrent Termohalí THC o cicle de Sulfats - sulphur cycle)


2006-Febrer: comença l'esperat experiment 2 (1920-2080).
Quan vam saber que estava apadrinat per la BBC vam ser els primers ens sorprendre'ns.
Han potenciat els experiment i li han dedicat una nova web, a més d' un programa al canal 4 on s'expliquen coses tan bàsiques com "Com instal·lar el programa" fins a documentals sobre el canvi climàtic.


2006-març: un mes més tard, apareix un experiment relacionat, l'atribució probabilística -S.A.P. Seasonal Attribution Project- on també ens hi apuntem.
En aquest cas augmenta la resolució del càlcul i requeriments ( 1 GB de RAM )

Actualment hi ha usuaris CATALUNYA que participen a tots els experiments.


Pel que fa a l'experiment de la BBC, podeu veure'n les noves incorporacions a:

MOVIMENTS GRUP CATALUNYA


Altres estadístiques
(Zerjillo) comparativa d'usuaris