Per què són importants els aerosols de sulfat?
Miquel Àngel Rodríguez i Arias
Laboratori de Recerca del Clima (LRC)
/
 
 

Per què són importants els aerosols de sulfat?

El aerosols de sulfat, directament per ells mateixos i indirectament a
través de la formació de núvols, tenen un efecte de refredament.
Això si l' efecte que tenen és local -refreden allà on estan,
no es reparteixen per tota l'atmosfera com els gasos hivernacle

Problema científic:
És molt difícil de quantificar aquest refredament
i encara hi ha qüestions científiques a resoldre per explicar de quins són
els mecanismes.

Problema extra-científic: els escèptics diuen que el refredament que
produeixen els aerosols de sulfat compensa l'escalfament per gasos
hivernacle.
Fins ara els models no els feien servir i per tant no feien bones prediccions.


Experiments del climateprediction

Com sempre aquesta gent d'Oxford fa experiments molt intel·ligents.
El que han fet és el següent: posen el mòdul d'aerosols en el model i fan
prediccions en tres condicions:

Fase 3) 2CO2 i emissions de sulfats actuals. És l'antiga fase 3 de
l'experiment però ara el model té aerosols de sulfats i la quantitat són
els que estem emetent ara. És el primer mapa que surt a la plana de
resultats que us ha dit el Dani (són mapes de concentracions
atmosfèriques de aerosols de sulfats).

Fase 4) 1CO2 i emissions de sulfats predites pel 2050. És com l'antiga
fase 2 però amb aerosols de sulfat al model, i aquesta vegada amb les
emissions de sulfat que es creu que hi haurà al 2050. És el segon mapa
de la plana de resultats

Fase 5) 2CO2 i emissions de sulfats del 2050. És com una antiga fase 3
però amb el model amb aerosols i emissions de sulfats del l'any 2050. És
el tercer mapa.

Què volen dir els resultats?

Simplement que l'efecte de refredament que tindran els aerosols de
sulfat en l'any 2065 és equivalent al que tenen ara. Això surt del fet
que tots tres mapes són pràcticament iguals. La única cosa que canvia és
que les concentracions més altes passaran d'estar a sobre Europa i
Nordamèrica
(el que passa ara) a estar a sobre de la Xina, Sudest
asiàtic i subcontinent indi
(pefectament lògic tenint en compte les
tecnologies cada cop més netes dels països desenvolupats, i el consum
creixent de combustibles fòssils dels països en desenvolupament

CONCLUSIÓ: Si ara estem observant escalfament global malgrat la
presència d'aerosols de sulfats, en el futur, donat que el seu efecte es
mantindrà constant, no podem esperar que els aerosols de sulfat
compensin l'escalfament global que prediuen els models

Fixeu-vos que fins ara l'estratègia de ClimatePrediction ha estat la de
fer experiments "especials" per testar les hipòtesis del escèptics.
Fins ara s'han fet dos:

el d'afebliment de la circulació termohalina
i el dels aerosols del sulfats.

En tots dos casos els "escèptics" havien argumentat
que aquests mecanismes podien contrarrestar l'escalfament.
En tots dos casos amb els experiments "especials" que hem fet entre tots
hem provat que ni l'afebliment de la circulació termohalina, ni la
presència d'aerosols de sulfat compensaran aquest escalfament.

Companys estem fent ciència entre tots, penseu que amb el nostre esforç estem
aconseguit que la recerca en aquest camp arribi a conclusions importants
com aquestes, molt més ràpid que per la via purament acadèmica.

Espero amb això us quedi una mica més clar.

Informació original sobre els resultats del cicle dels Sulfats (ANGLÈS)

Miquel Àngel Rodríguez i Arias
LABORATORI DE RECERCA DEL CLIMA (LRC)
Parc Científic de Barcelona. Universitat de Barcelona
Baldiri i Reixach, 4-6. Torre D. 3er, 08028 Barcelona