2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
18/01/2007
Un supercomputador ajudarà a avançar en el coneixement d’un canvi climàtic abrupte
theGuardian.com

Investigadors del clima de la Universitat de Wisconsin-Madison se’ls ha donat un accés sense precedents a un dels supercomputadors més potents del món per entendre millor les causes i conseqüències d’un canvi climàtic abrupte.

El departament d’energia dels EE.UU va presentar el premi INCITE al Centre de la Recerca Climàtica- part de l’Insitut Nelson per Estudis Ambientals- aquesta setmana per dirigir un experiment simulant el clima en un supercomputador Cray del Oak Ridge National Laboratory de Tennessee.

El director del projecte Zhengyu Liu, un professor de ciències oceàniques i atmosfèriques i estudis ambientals de la Universitat de Wisconsin, estima que el premi correspon a centanars de milers de dòlars en temps de supercomputació.

El premi equival a 420.000 hores de processador durant l’any vinent i s’espera que sigui renovat pel mateix nombre d’hores l’any 2008. Executant un projecte de 420.000 hores en un ordinador de sobretaula equivaldria a 48 anys de càlculs.

El Departament d’Energia va llançar el programa INCITE (Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment) l’any 2003 per donar suport als projectes de recerca de “computació intensiva” d’interès nacioan. La universitat de Wisconsin fou una de les 14 universitats que podien rebre aquest premi.

Científics del Nacional Centre for Climatic Research (NCAR) i el Oak Ridge i els laboratoris Argonne col·laboraran en aquesta fita, emprant un model sofisticat d’ordinador al NCAR dissenyat per simular interactions entre atmosfera, oceans i vegetació.

Els models computacionals són eines clau per entendre i predir el canvi climàtic, però

Els models de clima complexos necessiten grans quantitats de capacitat de procés de càlcul per processar totes les dades importants.

L’eix central dels experiment serà la primera simulació contínua en un ordinador del passats 21.000 anys de canvi climàtic. Aquest període de la història de la Terra inclou el darrer retrocés de glaceres més important i un increment significant de CO2 atmosfèric, el gas hivernacle més associat a l’escalfament global.

Simulant climes del passat és crucial per provar la precisió del models climàtics. Els científics comparen els resultats dels experiments simulats amb l’evidència física del canvi climàtic, tals com vegetació fossilitzada, per validar-ne i polir els models.

Liu i els seus col·laboradors extendran la seva simulació a 2000 anys en el futur amb el punt de mira cap al canvi climàtic sobtat en les properes dècades i segles.

La majoria de prediccions climàtiques del futur emfatitzen sobre la mitjana de les temperatures i la precipitació durant períodes relativament molt llargs.

Ara, alguns científics diuen que concentrant-nos en les mitjanes eclipsa la probabilitat del ràpid, dramàtic canvi que hi pot haver amb impactes més importants sobre les societats humanes, les plantes i la vida animal.

Els canvis climàtics sobtats han estat freqüents en la història recent de la Terra.

Per exemple, Liu apunta a l’evidència científica que la regió seca del Sàhara del nord d’Àfrica va passar d’una zona humida- i molt verda- fa milers d’anys en el desert més calent i extens del món en només un segle.

Els experiments en supercomputadors han de dur-nos a una nova era de coneixement de canvi climàtic abrupte durant les properes dècades", diu Liu.
383 visites
canvi climàtic abrupte THC predicció futur supercomputador Wisconsin

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070111184302.htm


Allotjament cedit per mantis.cat